چین ماسک صورت نبافته یکبار مصرف با ماسک صورت غیر بافته شده از جنس مذاب

ماسک صورت نبافته یکبار مصرف با ماسک صورت غیر بافته شده از جنس مذاب

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
خواص: مواد و لوازم غیر پزشکی
لایه های: 3 لایه
چین ماسک صورت یکبار مصرف نرم ماسک دهان ماسک غیر بافته صورت ماسک یکبار مصرف غیر بافته شده

ماسک صورت یکبار مصرف نرم ماسک دهان ماسک غیر بافته صورت ماسک یکبار مصرف غیر بافته شده

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
ویژگی: قابلیت تنفس بالا
لایه های: 3 لایه
VIDEO چین ماسک گرد و غبار ذرات ریز سفارشی ماسک صورت غیر بافته ماسک صورت یکبار مصرف

ماسک گرد و غبار ذرات ریز سفارشی ماسک صورت غیر بافته ماسک صورت یکبار مصرف

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
ویژگی: قابلیت تنفس بالا
لایه های: 3 لایه
چین ماسک صورت یکبار مصرف یکبار مصرف Earloop ماسک صورت غیر بافته ضد آلودگی راحت

ماسک صورت یکبار مصرف یکبار مصرف Earloop ماسک صورت غیر بافته ضد آلودگی راحت

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
ویژگی: قابلیت تنفس بالا
لایه های: 3 لایه
چین ماسک صورت یکبار مصرف یکبار مصرف 3 لایه Earloop Procedure

ماسک صورت یکبار مصرف یکبار مصرف 3 لایه Earloop Procedure

رتبه بندی فیلتر: 95%
لایه های: 3 لایه
تایپ کنید: ضد آلودگی
چین ماسک صورت حلقه گوش یکبار مصرف غیر بافته شده ماسک دهان غیر پزشکی 175×95 میلی متر

ماسک صورت حلقه گوش یکبار مصرف غیر بافته شده ماسک دهان غیر پزشکی 175×95 میلی متر

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
ویژگی: قابلیت تنفس بالا
لایه های: 3 لایه
چین ماسک غیرپزشکی Earloop یکبار مصرف ماسک صورت غیر بافته یکبار مصرف Meltblown سفارشی

ماسک غیرپزشکی Earloop یکبار مصرف ماسک صورت غیر بافته یکبار مصرف Meltblown سفارشی

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
ویژگی: قابلیت تنفس بالا
لایه های: 3 لایه
چین ماسک صورت یکبار مصرف غیر بافته شده ماسک صورت یکبار مصرف OEM

ماسک صورت یکبار مصرف غیر بافته شده ماسک صورت یکبار مصرف OEM

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
خواص: مواد و لوازم غیر پزشکی
لایه های: 3 لایه
چین PFE≥95% ماسک غیر بافته Melt Blown ماسک صورت یکبارمصرف حلقه گوش آبی

PFE≥95% ماسک غیر بافته Melt Blown ماسک صورت یکبارمصرف حلقه گوش آبی

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
ویژگی: قابلیت تنفس بالا
لایه های: 3 لایه
چین ماسک صورت یکبار مصرف Earloop آبی چند لایه

ماسک صورت یکبار مصرف Earloop آبی چند لایه

نام: ماسک صورت یکبار مصرف 3 لایه
ویژگی: قابلیت تنفس بالا
لایه های: 3 لایه
1 2